“SIMATOP Smart Plug M6 10A” akylly öý Wi-Fi rozetkasy, UL kepillendirilen, diňe 2.4G WiFi

Gysga düşündiriş:

Smartfonyňyzy ýa-da planşetiňizi ulanmak, “Smart Life” ýa-da “TuyaSmart” mugt programma arkaly akylly wifi tok wilkasyny uzakdan dolandyrýar.Öý enjamlaryňyzy dolandyrmak aňsat.
Bu akylly tok wilkasy, öý enjamlaryňyzyň näçeräk energiýa sarp edýändigi barada hakyky wagtda hasabat berip biler.Programma arkaly enjamlaryňyzy awtomatiki açmak / öçürmek üçin wagt tertibini düzmek gaty gowy zat.Elektrik töleglerini azaltmaga kömek edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

M3-bir plug-USB -01 bilen
M3-bir plug-USB -05 bilen

Aýratynlyklary

· ProgrammaUzakdan dolandyryş
Smartfonyňyzy ýa-da planşetiňizi ulanmak, “Smart Life” ýa-da “TuyaSmart” mugt programma arkaly akylly wifi tok wilkasyny uzakdan dolandyrýar.Öý enjamlaryňyzy dolandyrmak aňsat.

· KuwwatEnergetika Monitory& Wagtlaýyn funksiýa US Bu funksiýasyz ABŞ PLUG !!!)
Bu akylly tok wilkasy, öý enjamlaryňyzyň näçeräk energiýa sarp edýändigi barada hakyky wagtda hasabat berip biler.Programma arkaly enjamlaryňyzy awtomatiki açmak / öçürmek üçin wagt tertibini düzmek gaty gowy zat.Elektrik töleglerini azaltmaga kömek edýär.

· Ses dolandyryşy
Akylly WIFI wilka rozetkasy Amazon Alexa, Google Home we ş.m. bilen doly laýyk gelýär.Diňe gideniňizde enjamlaryňyza gözegçilik etmek üçin “Alexa” ýa-da “Google Home Assistent” -e ses buýrugy beriň. · Paýlaşmak we topar dolandyryşy
Goşmaça gurnama amallaryny ýok etmek üçin programma arkaly akylly wilkany maşgala agzasy bilen paýlaşmak üçin bir gezek basyň.

· Akylly ssenariýa
Öý enjamlaryny gidiş tertibi, öý tertibi, temperatura, çyglylyk ýa-da başga şertler bilen ON / OFF işletmek üçin öz sahnany döretmek.

M3-bir plug-USB -02 bilen

Programma ssenarileri

1. Öýüňizi akylly ediň
Birnäçe “SIMATOP Smart Plug” bilen birnäçe rozetkalara gözegçilik edip bilersiňiz. Çyralaryňyz, janköýerleriňiz, kofe öndürijileriňiz, telewizor, kompýuter, elektrik bişiriji we ş.m.Size diňe öýüňizi uzakdan dolandyrmagy amala aşyrmak üçin diňe akylly wilka we APP bilen jübi telefony gerek.

2. Peýdaly tertipleri düzüň
“SIMATOP” akylly wilkanyň wagt funksiýasy bar, Ulanyjylar ony tertipleriňizi döretmek üçin ulanyp bilerler.Durmuşyňyzy aňsatlaşdyrýan ýekeje haýyş bilen çyralary we kofe öndürijiňizi ýakýan ertirlik tertibini kesgitlemek üçin wagt funksiýasyny ulanyp.

“Smart Plug” we “Alexa” programmasy.Wilkaňyzy lampa birikdiriň, soň gelip, gideniňizde Alexa habar beriň.

Spesifikasiýa

Aýratynlyk1

Haryt: EUB üçin Mini WIFI rozetkasy Model belgisi: M6
Kuwwaty: AC100 ~ 240V Simsiz standart: WIFI 802.11 b / g / n
Bahalandyrylan tok: 10A / 16A Simsiz energiýa sarp edilişi: ≤0.8W
Maks.Powerük güýji: 3400W Zemin: Standart toprak
Giriş ýygylygy: 50 / 60Hz Simsiz ýygylyk: 2.4G
Ölçegi: 61.0 (Diametri) * 84.0 (T) mm Energiýa gözegçiligi bilen

Aýratynlyk2

Haryt: Mini WIFI rozetkasy-Günorta Afrikaly Model belgisi: M6- Fransuz
Kuwwaty: AC100 ~ 240V Simsiz standart: WIFI 802.11 b / g / n
Bahalandyrylan tok: 10A ýa-da 16A Simsiz energiýa sarp edilişi: ≤0.8W
Maks.Powerük güýji: 2400W ýa-da 3840W Zemin: Standart toprak
Giriş ýygylygy: 50 / 60Hz Simsiz ýygylyk: 2.4G
Ölçegi: 61.0 (D) * 84.0 (T) mm

Arza

M3-bir plug-USB -03 bilen
M3-bir plug-USB -04 bilen
M3-bir plug-USB -06 bilen
M3-bir plug-USB -07 bilen
M3-bir plug-USB -08 bilen

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler