Tuya Smart LED suw joşmasy, 16 million reňk IP65 Suw geçirmeýän, dürli sahna rejeleri, 4 paket 2.4GHz

Gysga düşündiriş:

Haryt: “WiFi” açyk açyk yşyk
Model belgisi: ODL20
Bahalandyrylan naprýa .eniýe: DC 12V
Material: Alýumin garyndy jaýy
RGB 16 million reňk
RGBW akylly birleşdirijisi bilen
Kuwwaty: Max.12W / 24W / 36W, suw geçirmeýän, IP65
Kuwwatly adapter: 12V / 1A ýa-da 12V / 2A ýa-da 12V / 3A, 0,30 metr kabel gurşunly
Simsiz standart: IEEE 802.11 b / g / n
Simsiz ýygylyk: 2.4G


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ODL20_01

Bu element hakda

1. 2022 “Smart Flood Light” täzelendi: Bazardaky şol bir önüme esaslanyp, güýçli gözleg we barlag toparymyz RGB suw çyrasynyň işleýşini we baglanyşygyny gowulandyrdy.Uzakdan dolandyrmak ýa-da Bluetooth bilen işleýän beýleki LED suw çyralary bilen deňeşdirilende, gözegçilik etmek aňsat bolan Wifi.

2. GiňeldildiAkylly ses / programma dolandyryşy: Ses dolandyryşy: "Aleks, bagyň suw çyralaryny öçüriň."Alex: "Bolýar."Syçanjygyň we klawiaturanyň üstünde elleriňizi saklap, Google Assistent “Alexa echo” bilen doly gabat gelýän agyr iş bilen meşgullananyňyzda elsiz işlemekden lezzet alyň.Programma gözegçiligi: Telefonyňyza ýönekeý kran bilen açyk doglan günüňizi geçiriň.(konsentrator ýa-da köpri talap edilmeýär).

3. Döwrebaplaşdyrylan topar: Beýleki suw çyralary bilen deňeşdirilende, bir toparda sansyz LED çyralary gurup bileris, şol bir wagtyň özünde programma ýeňil degip bileris.Mundan başga-da, sowuk gyşda ýyly düşegiňizi öçürmän, akylly durmuş programmasy arkaly suw çyralaryny islendik ýerde we islendik wagt aňsatlyk bilen dolandyryň.

4.16 million reňkwe dürli sahna reesimleri: 16 million açyk reňk opsiýalary we ýagtylygy 1-den 100% -e çenli sazlap bolýar, 2700-den 6500K + RGB-a çenli sazlap boljak reňk temperaturasy hemmeler üçin wizual toý üpjün edýär, aýdym-saz partiýaňyzy täze ýokary derejä çykaryň.Dürli sahna reesimleri hyýalyňyzy artdyrmaga, joşgunly reňk üýtgedýän çyralar bilen baýramçylyk atmosferasyny ösdürmäge we jaýyňyzyň özboluşly bolmagyna kömek edýär.

5. oryat we wagt bellemek funksiýasy: El bilen öçürmek üçin telefonyňyzy çykarmazdan belli bir wagtda açyk suw çyralaryny ýakmak / öçürmek üçin taýmer belläň.Funksiýa funksiýasy bilen iň soňky sazlama indiki gezek çalt girmek üçin saklanar, täzeden düzmegiň zerurlygy ýok.Düýn wizual toý edýäňizmi?Ony açyň!

6.IP65 Suw geçirmeýän& Çydamly dizaýn: IP65 suw geçirmeýän reýtingi, bu RGBW suw çyralary ýagyş, gar, gar ýaly agyr howalara çydap biler, eýwan, balkon, eýwan, bag, seýilgäh, jaý bezegi üçin ajaýyp.Has gowy ýaýramagy üçin ýokary hilli örtükli alýumin gabygyndan we gyzgyn aýnadan ýasalan, onuň durnukly işlemegini kepillendirýär.

Arza

ODL20_03
ODL20_04
ODL20_05
ODL20_06

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler