Tuya Wifi akylly peýzacape yşyklandyryşy ODL40, 12V, açyk LED suw geçirmeýän, 2.4 GGs APP dolandyryşy

Gysga düşündiriş:

Haryt: “WiFi” açyk açyk yşyk
Model belgisi :ODL40
Bahalandyrylan naprýa .eniýe: DC 12V
Material: Alýumin garyndy jaýy
RGB 16 million reňk
RGBW akylly birleşdirijisi bilen
Kuwwaty: 3W * 4pc = 12W, suw geçirmeýän, IP65
Kuwwatly adapter: 12V / 1A, 1 metrlik kabel gurşun
Simsiz standart: IEEE 802.11 b / g / n
Simsiz ýygylyk: 2.4G


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ODL40_01
ODL10_03

Bu element hakda

1. Programmany Google Play ýa-da App Store-a göçürip alyň.Programmany açyň we eýwan çyrasyna gözegçilik ediň.Gapysyz ýönekeý operasiýa.

2. Reňkini sazlap, ýagtylygyny sazlap bilersiňiz.Jemi bar16 million RGBreňk üýtgeýän reesimler, şol sanda RGB impuls, RGB strobe, älemgoşaryň bökmegi, aýdym-saz ritmi we wagt funksiýalary.Dürli reňk üýtgeýän reesimleri düzüp, sahna görä tizligi sazlap bilersiňiz.

3. Topar dolandyryş funksiýasy arkaly her gazon çyrasyny başga reňkde üýtgedip bilersiňiz.LED gazon çyralary aýdym sazynyň ritmine görä reňkini üýtgedip biler.Bu funksiýanyň 2 reesimi bar: programmada saz çalmak (programma tanamak ulgamy aýdym-saz faýly) ýa-da programma töweregindäki sazlary diňlemek.

4. Wagtlaýyn funksiýa :.RGBWLED bag çyrasynyň wagt bellemek funksiýasy bar, guraly belli bir wagtda awtomatiki açmak ýa-da öçürmek üçin sazlap bilersiňiz.Oorapyk / açyk sahna yşyklandyryşy, diwar ýuwujy we peýza. Yşyklandyrylyşy üçin örän amatly.Toýlar, baýramçylyklar, oturylyşyklar, baglar, peýzaapeslar, interýerler, daşarky görnüşler, myhmanhanalar we köçe bezegleri ýaly bezeg atmosferasy bolan ýerlerde giňden ulanylýar.

5. IP65 Suw geçirmeýän: IP65 suw geçirmeýän reýting, ýagyş, gar, aýaz, ýokary temperatura we beýleki erbet howa hakda aladalanman, daşky gurşawy ulanmak üçin örän amatly edýär.

Arza

Tuya-Wifi-Smart-Landşaft-yşyklandyryş-ODL40-jikme-jiklikler
ODL10_04
ODL10_05

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler