Tuya WiFi Akylly sensor diwar çyrasy, aýna paneli, bitarap sim gerek, EUB

Gysga düşündiriş:

Haryt: WiFi duýgur wyklýuçatel Bitarap zerur EUB wersiýasy
Model belgisi: G10
Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 100 ~ 250V
Kanal: 1 ýa-da 2 ýa-da 3 topar
Bahalandyrylan tok: 5A ýa-da 2x5A ýa-da 3x5A Maks.
Haryt materialy: PC + Tempered aýna çarçuwasy
Önümiň reňki: Ak ýa-da Gara
Ölçegi: 86 (L) * 86 (W) * 30 (T) mm
Simsiz ýygylyk: 2.4G
Simsiz standart: IEEE 802.11 b / g / n


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

3_01
3_02
3_03

Bu element hakda

• Üns beriň:Bitarap sim gerek/ Diňe 2.4 GGs WiFi goldaň / Elektriksiz guruň re röle ýagdaýyny sazlaň we öçürilende iň soňky röle ýagdaýyny ýada salýar, yşyk çyrasy açyk / öçürilýär.

• 3 ýoly dolandyrmak üçin täze pikir: Diňe bir polýus ýaly däl, eýsem edip bilerköp dolandyryş.Birnäçe wyklýuçatel 1 ýagtylygy dolandyrýar.

• Islendik ýerden gözegçilik: Çyraňyzy haçan ýa-da nirede dolandyryp biljekdigiňize garamazdan, telefonyňyz bilen.“Tuya akylly” ýa-da “Akylly durmuş” APP, çyralary öçürmegi ýatdan çykarmakdan gorkmaň.

• Ellersiz ses dolandyryşy: Elsiz ses dolandyryşy üçin “Alexa” we “Google Home” bilen utgaşykly.Akylly we amatly durmuşdan lezzet alyň.

Meýilnama: Öýde ýa-da uzakda bolanyňyzda akylly wyklýuçateliňizi awtomatiki açmak we öçürmek üçin taýmer ýa-da hasaplaýyş tertibini ulanyň.

3_04
3_05
3_06
3_07

Hyzmat goldawy

Operatorymyz, 24 sagadyň dowamynda maglumatyňyza jogap berer!Bellik: satyn almazdan ozal 2,4 GGs WLAN birikmesiniň bardygyna göz ýetiriň.Bu önüm 5GHz Wi Fi torlaryny goldamaýar.Eger "AP re modeiminde" birikme şowsuz bolsa, marşrutizatoryň goşa WLAN ýa-da däldigini barlaň.

3_08

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler