“WiFi Smart” diwar gözegçiligi, 10A ýa-da 16A fransuz wilkasy

Gysga düşündiriş:

Haryt: Fransuz wilkasy üçin diwar rozetkasynda akylly
Model belgisi: WSP16 / WSG16
Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 100 ~ 250V
Bahalandyrylan tok: 10A ýa-da 16A
Maks.Powerük güýji: 2400W (10A) ýa-da 3840W (16A)
Energiýa gözegçiligi bilen
Önüm materialy: HK ýa-da PC + Tempered aýna çarçuwasy
Önümiň reňki: Ak ýa-da Gara
Ölçegi: 86 (L) * 86 (W) * 50 (T) mm
Simsiz ýygylyk: 2.4G
Simsiz standart: IEEE 802.11 b / g / n


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“WiFi” energiýa gözegçiligi bilen akylly diwar rozetkasy1
Energiýa gözegçiligi bilen “WiFi Smart” diwar rozetkasy4

Bu element hakda

• Ultra-takyklykenergiýa gözegçiligi: Akylly diwar rozetkasywilkalarenjamlaryň we enjamlaryň kuwwatynyň ulanylyşyny 0,1% takyklykda ölçäň we sagat, gün, aý ýa-da ýyl boýunça energiýa we çykdajy maglumatlary interaktiw çyzgylar bilen üpjün edýär, şonuň üçin has akylly energiýa sarp etmegi saýlap bilersiňiz.

• Öýüňizi ýa-da ofisiňizi awtoulag pilotyna goýuň: Bu akylly kabul ediji, haýsydyr bir iOS / Android enjamy bilen jübütlenen nirede bolsaňyz, öýüňizde ýa-da ofisiňizde çyralar, janköýerler we enjamlar ýaly sesiňiz bilen plugin enjamlaryny dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Amazon Alexa we Google Assistent.Öýüňizi ýa-da ofisiňizi awtomatlaşdyrmagyň geljegi indi bu akylly diwar nokatlary bilen.

• 10 we 16 amp wersiýalarynda gelýär :.Akylly diwar rozetkasyöý we täjirçilik şertlerinde amaly programmalar üçin iki dürli amper wersiýasynda gelýär;işlemek üçin diňe Wifi (2.4 Ghz) gerek, hiç haçan konsentrasiýa ýa-da abuna ýazylmak talap edilmeýär.

Hyzmat goldawy

Operatorymyz, 24 sagadyň dowamynda maglumatyňyza jogap berer!Bellik: satyn almazdan ozal 2,4 GGs WLAN birikmesiniň bardygyna göz ýetiriň.Bu önüm 5GHz Wi Fi torlaryny goldamaýar.Eger "AP re modeiminde" birikme şowsuz bolsa, marşrutizatoryň goşa WLAN ýa-da däldigini barlaň.

Arza

Energiýa gözegçiligi bilen “WiFi Smart” diwar rozetkasy2
WiFi Energiýa gözegçiligi bilen akylly diwar rozetkasy3
Energiýa gözegçiligi bilen “WiFi Smart” diwar rozetkasy5
Energiýa gözegçiligi bilen “WiFi Smart” diwar rozetkasy6
Energiýa gözegçiligi bilen “WiFi Smart” diwar rozetkasy7
Energiýa gözegçiligi bilen “WiFi Smart” diwar rozetkasy8
Energiýa gözegçiligi bilen “WiFi Smart” diwar rozetkasy9
Energiýa gözegçiligi bilen “WiFi Smart” diwar rozetkasy10

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler