“WiFi” “USB-A + Type C”, “PC” ýa-da “Tempered” aýna çarçuwasy, fransuz wilkasy bilen akylly diwar rozetkasy

Gysga düşündiriş:

Haryt: Fransuz wilkasy üçin diwar rozetkasynda akylly
Model belgisi: WSPU16 / WSGU16
Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 100 ~ 250V
Bahalandyrylan tok: 10A ýa-da 16A
Maks.Powerük güýji: 2400W (10A) ýa-da 3840W (16A)
Goşa USB: 1xUSB-A + 1xUSB görnüşli C.
2 USB çykyşy: 5V - 2.0A (Her biri) / Jemi çykyş 5V - 2.0A
Önüm materialy: HK ýa-da PC + Tempered aýna çarçuwasy
Önümiň reňki: Ak ýa-da Gara
Ölçegi: 86 (L) * 86 (W) * 50 (T) mm
Simsiz ýygylyk: 2.4G
Simsiz standart: IEEE 802.11 b / g / n


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“WiFi” USB-A + Type C1 bilen akylly diwar rozetkasy
“USB-A + Type C4” bilen “WiFi Smart” diwar rozetkasy

Bu element hakda

• Ses dolandyryşy: Bir düwme bilen mehaniki açmak / öçürmek,ses dolandyryşyhalaýan ses kömekçisi rozetkasynda (Echo we Google Home).

• Islendik ýerden gözegçilik:Dolandyryş çyralaryýa-da dünýäniň islendik ýerinden “Tuya” akylly ýa-da “Smart Life APP” bilen simsiz enjamlar, islendik ýerden 2.4 GGs WiFi talap edilýär (5GHz bilen gabat gelmeýär).

• DIY sazlamasy: Çyralary we kiçi enjamlary awtomatiki dolandyrmak, enjamyňyza girişi maşgalaňyz bilen paýlaşmak, birnäçe enjamy toparlamak we bilelikde dolandyrmak, rozetkany Temp, Çyglylyk, PM2.5, AOI ...

• Diwaryň dizaýny: Öý enjamlary, lampalar, yşyklandyryş we elektrik enjamlary üçin ajaýyp 3840W çenli güýji bolan tebigy akylly öý gurşawyny dörediň.

• Tamper çydamly kabul ediji (TRR): Daşary ýurt zatlaryny bloklaýan, elektrik rozetkalarynyň zeperlenmeginden döreýän çaga zarbasynyň öňüni almak, ýaşaýyş otagy, aşhana, ýatylýan otag üçin amatly.

• Ulanylmaga amatly: 2 sany gurnalan USB zarýad beriji porty (USB-A weUSB görnüşli C,Enjamlaryňyza zarýad bermek üçin goşmaça amatlylygy üçin 2.0A max).

Hyzmat goldawy

Operatorymyz, 24 sagadyň dowamynda maglumatyňyza jogap berer!Bellik: satyn almazdan ozal 2,4 GGs WLAN birikmesiniň bardygyna göz ýetiriň.Bu önüm 5GHz Wi Fi torlaryny goldamaýar.Eger "AP re modeiminde" birikme şowsuz bolsa, marşrutizatoryň goşa WLAN ýa-da däldigini barlaň.

Arza

“USB-A + Type C3” bilen “WiFi Smart” diwar rozetkasy
“USB-A + Type C2” bilen “WiFi Smart” diwar rozetkasy
“USB-A + Type C5” bilen “WiFi Smart” diwar rozetkasy
USB-A + Type C6 bilen “WiFi Smart” diwar rozetkasy
“USB-A + Type C7” bilen “WiFi Smart” diwar rozetkasy
“USB-A + Type C8” bilen “WiFi Smart” diwar rozetkasy
USB-A + Type C9 bilen “WiFi Smart” diwar rozetkasy
“WiFi” “USB-A + Type C10” bilen akylly diwar rozetkasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler